Compușii halogenați (sau combinațiile halogenate organice) derivă formal de la alcani prin înlocuirea atomilo de hidrogen cu atomi de fluor, clor, brom sau iod.
external image 63922.jpegcloroform